Vrouwen retraite Sacred Lotus for Women 2023

14-17 september 2023, Drenthe (English below) 

Sacred Lotus, Women only retreat: Womb Healing & Kundalini Rising, 4 day retreat


Deze internationale retraite staat dit keer in het teken van onze baarmoeder en kundalini energie. Beide bevatten onze oer- en creatiekracht. Letterlijk het mogelijk maken van leven creëren, maar zoveel meer dan dat. Een retraite met healing, ontdekkingen, creatie, vol tot leven komen en ontspannen. 

Programma

in deze retraite een uitgebreid programma waarin je je eigen creatiekracht mag gaan ontdekken, zonder dat je er hard voor hoeft te werken. Zijn in het veld van vrouwenenergie, wat betekent vertragen en zakken in je eigen lichaam. En vanuit daar ontdekken wat er losgelaten mag worden, wat er gecreëerd mag gaan worden, hoe je mag helen en waar je letterlijk van tot leven komt. 

Dit programma omvat Heartdancing®, Kundalini Touch, een cacao ceremonie, shakti yoga, ademwerk (2x), 13e rite de passage (womb healing), sauna, ritueel, mandala tekenen en meer. Vier dagen mag je je laven in een zachte en veilige bedding met een ervaren team van vrouwen dat mij ondersteund. 
Je bent welkom om deel te nemen. Je hoeft niets, alles mag er zijn. Jij bent welkom met wat er is. 

 

De retraite wordt geleid door Tanja Faber-Baetsen, mede-oprichtster van De Gewijde Reis, die haar eigen bedrijf Sacred Lotus heeft opgericht in januari 2022. Al 20 jaar ervaring in het werken met groepen en innerlijk kind processen, ademwerk en het neerzetten van een veilige bedding waar je mag zijn zoals je bent. 

Aankomst 14 september 2023 tussen  14:00-15:00
Start programma: 14 september om 15:30; einde op 17 september rond 15:00

Prijs voor 4 dagen: € 695 inclusief accommodatie en vegetarische/vegan maaltijden

Locatie: Meeuwenveen in Havelte
Aanbetaling € 250 zodat je plek verzekerd is. 
Geen refund van aanbetaling. Restitutie van restant betaling mogelijk tot 4 weken voor aanvang. Tot twee weken van te voren annuleren, 50% restitutie. Binnen 2 weken voor aanvang, geen restitutie meer mogelijk. 

Informatie via tanja@sacredlotus.nl

 

 

 

Womensretreat:Sacred Lotus for Women 2023

14-17 september 2023, Drenthe (English) 

Sacred Lotus, Women only retreat: Womb Healing & Kundalini Rising, 4 day retreat

This international retreat is all about our womb and kundalini energy. Both contain our primal and
creative power. Literally making life possible, but so much more than that. A retreat with healing, discoveries,
creation, coming to life and relaxing.

 

Content and program

In this retreat you will find a variety in workshops, in which you can discover your own creative power, without having to work hard. Being in the field of women's energy, which means slowing down and sinking into your own body. And from there discover what can be released, what can be created, how you can heal and what brings you to come alive (again).
This program includes Heartdancing®, Kundalini Touch (activation),  cacao ceremony, shakti yoga, breathwork (2x),
13th rite of passage (womb healing), sauna, ritual, mandala drawing and more. In this retreat no plant medicine ceremony, only cacao. 

In four days you can refresh yourself and charge in a loving and safe setting with an experienced team of women, who will support you. You are welcome to participate. You don't need anything, everything is welcome. You are welcome with whatever there is.

 

The retreat is led by Tanja Faber-Baetsen, co founder of The Sacred Voyage in 2005  together with her partner
Lars Faber, and founder of Sacred Lotus in January 2022.
Already 18 years of experience in working with groups and inner child processes, breathwork and creating a safe setting where you are welcome the way you are and with all there is.

 

Arrival September 14, 2023 between 2:00 PM and 3:00 PM
Start program: September 14 at 3:30 PM; end on September 17 around 3:00 PM
Price for 4 days: €695 including accommodation and vegetarian/vegan meals
Location: Meeuwenveen in Havelte

Deposit € 250 so that your spot is secured. No refund of down payment. Refund of the remaining payment possible up to 4 weeks before the start. Cancel up to two weeks in advance, 50% refund. Within 2 weeks before the start, no refund is possible.

Info and registration: tanja@sacredlotus.nl

 

 

 

Vrouwencirkels

 

Tijd met, voor en door vrouwen. Elkaar horen, zien en bewonderen precies zoals we zijn, met alles wat er is. We verbinden ons vanuit authenticiteit en puurheid. We mogen leren van elkaar en gaan vooral ook veel ervaren. Ervaren waardoor we onszelf nog beter leren kennen en kunnen groeien als vrouw. In onszelf, in verbinding met andere vrouwen en in verbinding met onze partner en dierbaren. 

Deze vrouwencirkels vinden op verschillende dagen plaats en je kan zelf kiezen welke resoneert. Dus vooralsnog geen vaste groep vrouwen. Super leuk om dit met jou te gaan ervaren.